تور بدروم

تور بدروم
شروع قیمت از : 1
هواپیمایی : Meraj Airlines
شماره تور : 0000050
اعتبار تور : 23 مرداد - 27 مرداد
مدت اقامت :
روز های پرواز : چهار شنبه , جمعه
سرویس ها : All / Club Standard
قیمت دو تخته : 74,600,000  
قیمت یک تخته : 102,300,000  
کودک(6-12) : 45,900,000  
کودک(2-6) : 19,000,000  
سرویس ها : All / Hotel Standard
قیمت دو تخته : 78,800,000  
قیمت یک تخته : 120,800,000  
کودک(6-12) : 48,400,000  
کودک(2-6) : 19,000,000  
سرویس ها : Uall / Standard Land View
قیمت دو تخته : 85,500,000  
قیمت یک تخته : 118,300,000  
کودک(6-12) : 51,800,000  
کودک(2-6) : 19,000,000  
سرویس ها : Uall / Club Standard Land View
قیمت دو تخته : 86,400,000  
قیمت یک تخته : 120,800,000  
کودک(6-12) : 51,800,000  
کودک(2-6) : 19,000,000  
سرویس ها : Uall / Standard Land View
قیمت دو تخته : 95,600,000  
قیمت یک تخته : 133,400,000  
کودک(6-12) : 56,800,000  
کودک(2-6) : 19,000,000  
سرویس ها : Uall / Hotel Standard
قیمت دو تخته : 99,000,000  
قیمت یک تخته : 138,400,000  
کودک(6-12) : 58,500,000  
کودک(2-6) : 19,000,000  
سرویس ها : Uall / Myndos Standard Room
قیمت دو تخته : 103,200,000  
قیمت یک تخته : 146,000,000  
کودک(6-12) : 60,200,000  
کودک(2-6) : 19,000,000  
سرویس ها : Uall / Main Standard Room
قیمت دو تخته : 120,000,000  
قیمت یک تخته : 171,200,000  
کودک(6-12) : 68,600,000  
کودک(2-6) : 19,000,000  

تور بدروم

متن تور

خدمات تور


تور های مرتبط

جاذبه های گردشگری مرتبط

نظرات

ثبت نظر