آفر ویژه

ملیکا سریزدی 213 1397/05/06

♨️شوک آفر تورهای خارجی سفر های پنج ستاره♨️

✅کوش آداسی: (خدمات ALL_پرواز قشم ایر _5مرداد _6 شب)

3*⭐️ batihan���� 3.090.000

4*⭐️dabaklar����3.240.000

5*⭐️bleu vista hill���� 5.040.000

✅آنتالیا :(خدمات ALL_پرواز قشم ایر _10مرداد_6شب)

3*����merapark hotel���� 2.700.000 

4*���� HIMEROS BEACH ����3.940.00

5*����grand miramor���� 5.050.000

✅آنتالیا:(خدمات ALL _پرواز اطلس جت _11مرداد_6شب )

3*⭐️ asel ���� 3.790.000

4*⭐️orangpark ����4.780.000

5*⭐️ maya world ����5.295.000

✅کوش آداسی:(خدماتALL _پرواز اطلس جت_13مرداد_6 شب)

3*����ozka ����3.075.000

4* ����dabaklar����3.495.000

5*���� belmar ����4.195.000

✅دبی (خدمات صبحانه-3 شب -13-16مرداد -پرواز ایران ایر)

3* ⭐️SADAF ����1.945.000

4*⭐️AVARI���� 2.060.000

5*⭐️ AVANI ����2.245.000

✅بدروم (خدمات ALL-  6 شب -پرواز اطلس جت )                                

3*����tenda���� 4.375.000

4*����rosso verda���� 4.855.000

5*���� green beach ����6.115.000

✅مالزی:7شب /پرواز ماهان/خدمات صبحانه 20 مرداد 

sand piper⭐️  3* ����  4.200.000


Ancasa   ⭐️       4*  ����   4.480.000

seripacific⭐️  5*5.060.000

✅تایلند:7شب پاتایا/ماهان /خدمات صبحانه 

markland ����  3* DLX ����  4.180.000

Suncity      ���� 4*  ���� 4.250.000

Amari               ����   5*����    5000.000

✅پوکت 7 شب هتل 5* پرواز ماهان 5.900.000

������������������������������������

⚙️همه تورها شامل خدمات بیمه /ترانسفر فرودگاهی وهمچنین ویزا می باشند .

نظرات

ثبت نظر